Mission and values

VcA NL works towards a future where everybody has access to clean drinking water and basic sanitation and hygiene. While raising awareness and donations at cultural and intellectual events, we create an all profit network of like-minded people to foster support for social and sustainable water projects. In doing this, we seek to widen our horizon and critically reflect on our actions.

Values

ALL PROFIT

Viva con Agua Nederland follows the all-profit principle, by which we want to ensure that all individuals that build up our network benefit from what we do. The VcA network consists of volunteers and partners from the Netherlands as well as other countries within the VcA cosmos. We are always open for new members to join us in following our mission. By extending our network continuously, we can make sure to see different perspectives which help us to improve our organization. We ensure that everybody gets to enjoy themselves and benefits from the contacts made and events attended.

CONSCIOUSNESS

Viva con Agua Nederland seeks to be conscious. For us, being conscious includes critical thinking on a personal and organisational level. This includes constantly questioning actions taken and also questioning privileges that we hold both personally and as VcA. While working, we pursue transparency and ensure visibility in- and outside the network.

SUSTAINABILITY

Viva con Agua Nederland commits to sustainable practices by constantly assessing the impact of our actions and cooperations not just on the environment but also through a social and economic lens. Hereby, VcA NL focusses on fairness and equality, as these are key aspects to achieve holistic sustainability (meaning environmental, social and economic sustainability). Through this practise, combined with transparency, we aim to contribute positively to social justice.

Missie

VcA NL werkt aan een toekomst waarin iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen en hygiëne. Door bewustwording en donaties te werven op culturele en intellectuele evenementen, creëren we een ‘all-profit’ netwerk van gelijkgestemden om steun voor sociale en duurzame waterprojecten te bevorderen. Door dit te doen, proberen we onze horizon te verbreden en kritisch na te denken over onze acties.

ALL PROFIT

Viva con Agua Nederland volgt het all-profit principe, waarmee we ervoor willen zorgen dat alle individuen die ons netwerk vormen profiteren van wat we doen. Het VcA netwerk bestaat uit vrijwilligers en partners uit zowel Nederland als andere landen binnen de VcA kosmos. Wij staan altijd open voor nieuwe leden om samen met ons onze missie te volgen. Door ons netwerk voortdurend uit te breiden, zien we verschillende perspectieven die ons helpen onze organisatie te verbeteren. We zorgen ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft en profiteert van de contacten die worden gelegd en de evenementen die worden bezocht.

BEWUSTZIJN

Viva con Agua Nederland streeft naar bewustwording. Bewust zijn betekent voor ons kritisch denken op persoonlijk en organisatorisch niveau. Dit houdt in dat we voortdurend vraagtekens zetten bij genomen acties en ook bij voorrechten die we zowel persoonlijk als als VcA hebben. Tijdens het werk streven we naar transparantie en zorgen we voor zichtbaarheid binnen en buiten het netwerk.

DUURZAAMHEID

Viva con Agua Nederland zet zich in voor duurzame praktijken door voortdurend de impact van onze acties en samenwerkingen te evalueren, niet alleen op het milieu, maar ook via een sociale en economische lens. Hierbij richt VcA NL zich op eerlijkheid en gelijkheid, omdat dit de belangrijkste aspecten zijn om holistische duurzaamheid te bereiken (dat wil zeggen ecologische, sociale EN economische duurzaamheid). Door deze praktijk, gecombineerd met transparantie, willen wij een positieve bijdrage leveren aan sociale rechtvaardigheid.

Our Family

Newsletter

Sign up for our VcA-Newsletter!

Donations

Vereniging Viva con Agua Nederland
IBAN: NL25 TRIO 0390 9583 79
BIC: TRIONL2U
Reference: SA2022

Donate now!